Kõnekäänud

Kõnekäänud ja piltlikud väljendid
ajas ............. pähe. ajas ..... lõhki. ............. põues. ............ ahjus. ............ takus . ............... luusse laskma. vedas .........pidi. ............ keelt. ......... pähe rääkima. puru ............. ajama. triibulisi ............. saama. ................ puhuma. veab ............ nahka. keel ........... peal. väriseb kui haava............... nagu ............. selga vesi. ............. selga võtma. jäi kahe .............vahele. sadas nagu .........varrest . ei seisa ................ paigal.
If you are seeing this message then you do not have Adobe Flash Player installed. To see thin interactive game you will need to download the latest version of Adobe Flash Player.
Click here for more free teaching resources