Title:KATA HUBUNG
Key Stage:Key Stage 3
Description:Cari 20 kata hubung yang tersembunyi :
Key Words:sungguhpun, sementara, manakala, semenjak, walaupun, apabila, jikalau, kecuali, bahawa, hingga, kerana, sambil, supaya, tetapi, serta, agar, atau, jika, lalu, dan